Gyuricza Ferenc EV(Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Mikes Kelemen u. 6.) - továbbiakban: Adatkezelő – Tiszteletben tartja a személyes adatok  védelméhez fűződő alkotmányos jogot, miszerint mindenki saját maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A webáruház használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (továbbiakban:GDPR) összhangban történik.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vásárló elfogadja a gyuriczaferenc.hu webáruház Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Az alábbiakban összefoglaljuk az Adatkezelési tájékoztató legfontosabb elemeit.

ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Gyuricza Ferenc

Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Mikes Kelemen u.6.

Adószám: 68908458-1-23

E-mail cím: info@klaus.badel@gmail.com

Telefonszám: +36 70 322-2238

Honlap: gyuriczaferenc.hu

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön számára Magyar Posta Zrt. munkatársai közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A hírlevélre (Értesítést kérek újdonságokról, akciókról melletti négyzet bejelölése) való feliratkozás szabadon választható és bármikor visszavonható. Hírlevelet kizárólag csak azok kapnak, akik feliratkoznak (a négyzetet bejelölik)!

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A SZEMÉLYRE SZABOTT REKLÁMOK KÜLDÉSÉVEL ÉS MEGJELENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Hírlevél küldő redszerünk a MailChimp, amely weboldalunkon egy szabadon választható hírlevél küldő rendszerre való feliratkozást tesz lehetővé. Kizárólag azoknak küldünk hírlevelet, akik feliratkoznak. A leiratkozásra pedig bármikor lehetőségük van, vagy a hírlevélben található leiratkozás linken keresztül, vagy pedig ha ezt jelzik felénk írásban az info@klaus.badel@gmail.come-mail címen.

A hírlevél küldő rendszer céges adatai:
MailChimp
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, megvásárolt termékek jellemzői, vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft., (Tárhelyszolgáltató)

Adatfeldolgozó címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-432-3232

Adatfeldolgozó e-mail címe: support@dotroll.com

Adatfeldolgozó feladata: Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.

Adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200

Adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozó feladata: Az Adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozó feladata: Az Adatfeldolgozó közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A webáruház működésével kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozó neve: Ecwid, Inc., (Webáruház szolgáltató)

Adatfeldolgozó székhelye: 687 S. Coast Highway 101, Encinitas, California 92024, USA

Adatfeldolgozó e-mail címe: privacy@ecwid.com

Adatfeldolgozó feladata: A webáruház működéséhez szükséges technikai szolgáltatásokat nyújtja.

Online banki szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozó neve: Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.

Adatfeldolgozó címe: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

Adatfeldolgozó székhelye: A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.

Adatfeldolgozó e-mail címe: dpo@paypal.com

Adatfeldolgozó feladata: A Paypal az online banki szolgáltatást nyújtja.

A KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Google LLC(USA) (tevékenység: profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése)

(címe: USA – Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043) és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA -EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést. Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A weboldal cookie-kat használ, amelyek adatokat gyűjtenek. Ilyen pl.: Google LLC, Pinterest, Facebook,Intagram. Ezen cégek vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A honlap által használt cookie-k fajtái:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző  bezárása, vagy maximum 2 óra.

Funkcionális cookie-k:A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Targeting/hírdetési cookie-k: Ezek a cookie-kat nem maga az oldal helyezi el, hanem az oldalainkra beágyazott (tipikusan közösségi hálózatok: Facebook, Google Plus, Pinterest, Instagram) szolgáltatók kontrollerei (pl. Facebook lájk gomb). Segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta. A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja: info@klaus.badel@gmail.com

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

2. A tájékoztatáshoz való jog

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

2. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

3. Az adatok törléséhez való jog

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

5. Adathordozhatósághoz való jog

E jog gyakorlásával Ön kérheti, hogy adatait az Ön felhatalmazása alapján az Ön által megjelölt szolgáltatónak közvetlenül átadjuk. Kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk, milyen intézkedéseket hoztunk.

6. Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog

Adatait hozzájárulása alapján kezeljük. Bármikor joga van hozzájárulását visszavonni, de ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

7. Panasz jog

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Honlap: http://naih.hu ,Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Telefonszám: +36-1-391-1400

Lehetősége van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon.

8. Tiltakozási jog

Amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, joga van tiltakozni ellene. A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhat.

Tiltakozása esetén ezen személyes adatait nem kezeljük tovább.

KISKORÚAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Kérjük kiskorú látogatóinkat, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! A webáruháznak nem célja közvetlenül kiskorúnak történő értékesítés és kiskorúaktól történő információ szerzés! Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14 éves, úgy önállóan nem rendelhet a webáruházból! Emiatt ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét betöltötte, akkor a webáruházból történő megrendeléshez a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselőjének előzetes beleegyező nyilatkozata illetve jóváhagyása szükséges, melyet el kell juttatnia az Adatkezelő részére a feltüntetett elérhetőségek egyikére. A jóváhagyás a gyermek által a webáruházban leadott rendelésekért a teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A kiskorú megrendelőre vonatkozó feltételek be nem tartása esetén az Eladó jogosult a megrendelés teljesítésétől elállni. Ebben az esetben a megrendelést tartalmazó személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ADATVÉDELMI INCIDENS TÖRTÉNÉSE ESETÉN

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és nyilvántartásba vesszük. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A jelen Adatkezelési tájékoztatót Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak módosításai Gyuricza Ferenc EV honlapján (gyuriczaferenc.hu) kerülnek közzétételre.

Az Adatkezelési tájékoztató módosításai a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Hatálybalépés dátuma: 2019.05.14.

További cikkek

Comment Form is loading comments...